Пакети и цени

Лесно и безплатно

  • Подходящ за малки семейни фирми, които имат по-малък брой издадени фактури и обеми на месец.
  • До 15 фактури месечно
  • До 1500 лв. месечно
0 лв. / месец

Умно и добро

  • Подходящ за средни фирми, които имат среден брой издадени фактури и обеми на месец.
  • До 30 фактури месечно
  • До 10 000 лв. месечно
12 лв. / месец

Професионално

  • Подходящ за малки семейни фирми, които имат по-малък брой издадени фактури и обеми на месец.
  • Без лимит за брой фактури месечно
  • Без лимит за обем
25 лв. / месец